Sodniško izvensodno ravnanje

Ljubljana, 9.10.2006

 

STALIŠČE

Svet za sodniško etiko, je na podlagi 20. člena Pravil Slovenskega sodniškega društva (SSD), v zvezi z zahtevo podpredsednika SSD okrožnega sodnika Aleša Zalarja z dne 26.8.2005, ki v zahtevi sprašuje:

  1. Ali je sodnikovo (avtorjevo) lepljenje promocijskih plakatov z enako vsebino in grafično podobo kot jo nosi naslovnica knjige »Seks seks (mogoče le kiks?!), seks«, v prostorih ljubljanske sodne palače, v skladu s Kodeksom sodniške etike?
  2. Ali je sodnik z izjavami v intervjuju, objavljenem v reviji Mladina z dne 22.8.2005, spoštoval Kodeks sodniške etike in deloval v skladu s pravili društva?


Sprejel naslednje stališče:

 

Ad. 1)

 

Sodnik mora uravnavati svoje izvensodne dejavnosti tako, da ne prihaja v nasprotje z ugledom in dostojanstvom sodniškega poklica.

 

Oglaševanje sodnikove izvensodne dejavnosti v prostorih sodne zgradbe, ki so dostopni javnosti, ne sme krniti ugleda sodišča ali sodniškega poklica.

 

Promocijski plakat iz točke 1, ki je bil nalepljen v javnosti dostopnih prostorih sodne zgradbe, je oglaševal izvensodno dejavnost sodnika. Ta promocijski plakat, v javnosti dostopnih prostorih sodne zgradbe, glede na svojo vsebino in grafično podobo, krni ugled in dostojanstvo sodnikovega poklica.

 

Ad. 2)

 

Ustava Republike Slovenije v 39. členu vsakomur zagotavlja svobodo izražanja.

 

Vložnik v zahtevi ni konkretiziral izjav v intervjuju, za katere meni, da bi ne bile v skladu s Kodeksom sodniške etike.

 

Svet za sodniško etiko zato stališča v zvezi s tem delom zahteve ni sprejel.

 

Marija Bovha, višja sodnica
Andrej Orel, višji sodnik
Maruša Primožič, višja sodnica
Maja Tratnik, vrhovna sodnica

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.