Svet za sodniško etiko je na podlagi 20. člena Pravil SSD v zvezi zahtevama člana SSD z dne 19.3.2015 in Glavnega odbora SSD z dne 7.4.2015, za oblikovanje načelnega mnenja:

 

»kakšno naj bi bilo ravnanje sodnikov v zvezi z uporabo družbenih omrežij?«

 

sprejel na seji dne 12.5.2015 naslednje

 

S T A L I Š Č E

 

Upoštevaje ustavno zagotovljeno pravico svobode izražanja (39. člen Ustave Republike Slovenije) in načela Kodeksa sodniške etike, ni zadržkov, da ima sodnik na družbenih omrežjih svoj profil.

 

Če sodnik na družbenih omrežjih pri izražanju svojih mnenj upošteva naslednja načela kodeksa: načelo neodvisnosti (II), načelo nepristranskosti (III), načelo združljivosti (VI), načelo nezdružljivosti (VII) in načelo ugleda (X), uporaba sodniškega naziva ob imenu sodnika v profilu na družbenem omrežju ni v nasprotju s Kodeksom sodnike etike.

 

Sodnik ni in ne more biti ločen od družbe. Kot vsakdo ima tudi sodnik lahko svoj pogled na družbena vprašanja. Zato lahko sodnik na družbenih omrežjih govori in piše tudi o nepravnih temah. Ker pa gre na družbenih omrežjih za osebno komunikacijo, je sodnikova uporaba družbenih omrežij vezana na njegovo osebno odgovornost in zavedanje posledic ter vplivov njegove komunikacije na družbenih omrežjih na njegova dejanja in ravnanja kot sodnika.

 

Pri izražanju mnenj in stališč na družbenih omrežjih mora sodnik ravnati tako, da njegova dejanja (objavljena stališča, mnenja, tweeti) in ravnanja (objava slik, fotografij, risb, karikatur) ne bodo vplivala na njegovo neodvisnost in nepristranskost ter ne bodo ogrožala dostojanstva sodniške funkcije in izvrševanja njegovih sodniških dolžnosti.

 

V pristojnosti Sveta za sodniško etiko pa ni ugotavljanje kateri zapisi sodnika v njegovi komunikaciji na družbenem omrežju so v nasprotju z načeli Kodeksa sodniške etike.

 

Goran Klavora l.r.
Andrej Orel l.r.
Branko Reisman l.r.
Maja Tratnik l.r.
Valter Vindiš l.r.

Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
10. januar, 2020
pixel
Podpora Slovenskega sodniškega društva prizadevanjem poljskih sodnikov za neodvisnost sodstva

Zadnjih nekaj let izvršilna in zakonodajna oblast na Poljskem sistematično posegata na področje pravne države in z zakonodajnimi spremembami ogrožata neodvisnost sodstva. Ne menita se za številna opozorila in pisma s strani različnih evropskih in mednarodnih institucij, ne upoštevata niti že dveh sodb Sodišča Evropske unije, ki je odločilo, da so sodne reforme v nasprotju z sprejetimi načeli pravne države ter da pomenijo kršitev neodvisnosti sodstva. Še več, uvedli so številne disciplinske postopke zoper sodnike v zvezi z njihovimi odločitvami, stopnjujejo se verbalni napadi na sodnike, zlasti vrhovne, poskušajo širiti vpliv politike na kadrovanje v sodstvu ipd.

Zato Poljsko Sodniško društvo IUSTITIA jutri, v soboto dne 10. januarja 2020, v glavnem mestu Varšavi ob 15.00 uri organizira tihi pohod sodnikov v službenih oblačilih v podporo neodvisnosti sodstva na Poljskem. Omenjenega pohoda se bodo udeležili tudi predstavniki številnih evropskih sodniških združenj. Tudi Slovensko sodniško društvo kot dejavni član Evropskega sodniškega združenja (European Association of Judges - EAJ) močno podpira prizadevanja Poljskega sodniškega društva IUSTITIA za zaščito vladavine prava in neodvisnosti sodstva na Poljskem in se pridružuje pozivu predsednika EAJ, ki ga je dec. 2019 poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, naj ukrepa proti nedopustnim posegom v neodvisnost poljskih sodnikov. SSD je z navedenim pozivom seznanil predsednike Vrhovnega sodišča, Državnega zbora, Vlade, Sodnega sveta in ministrico za pravosodje.

Neodvisnost sodne veje oblasti je ključni element vladavine prava, saj zagotavlja vsaki osebi pravico do poštenega sojenja. Ni privilegij sodnikov, pač pa jamstvo spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakemu posamezniku v vsaki demokratični pravni državi.

dr. Andrej Ekart
predsednik Slovenskega sodniškega društva

 

 

 

Priloga:
- pismo predsednika Evropskega sodniškega združenja (European Association of Judges - EAJ) Igreja José Matos, ki ga je dec. 2019 poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.