Podpora sodnika kandidatu politične stranke

Ljubljana, 9.10.2006

 

SKLEP

Svet za sodniško etiko, na podlagi 20. člena Pravil Slovenskega sodniškega društva (SSD) v zvezi z zahtevo člana društva Okrožnega sodišča v Ljubljani Gregorja Collautija z dne 14.9.2006, ki v zahtevi sprašuje:

 

Ali je javna podpora sodnika, dana kandidatu za politično funkcijo, združljiva s sodniško funkcijo in v skladu s Kodeksom sodniške etike ?

 

ni sprejel stališča, ker je predlagatelj dne 26.9.2006 zahtevo umaknil (2. odstavek 1. člena Poslovnika o delu Sveta za sodniško etiko).

 

Marija Bovha, višja sodnica
Andrej Orel, višji sodnik
Maruša Primožič, višja sodnica
Maja Tratnik, vrhovna sodnica

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.