Sporočila za javnost

RSS       
6. november, 2018
Konec oktobra je potekal sestanek, ki so se ga udeležili vodstvo Slovenskega sodniškega društva, predsednik Vrhovnega sodišča RS, predstavnik Sodnega sveta RS ter predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Razpravljali so o položaju sodstva in sklenili, da je potreben dodaten angažma v zvezi s krepitvijo neodvisnosti sodnikov in izboljšanjem položaja sodstva, kamor sodi tudi finančna neodvisnost, v okviru ...
3. julij, 2018
Slovensko sodniško društvo (v nadaljevanju SSD) v okviru javne polemike o trajnem sodniškem mandatu ostro zavrača poseg v neodvisnost sodnikov. Trajni sodniški mandat je temeljna garancija sodniške neodvisnosti v vsaki demokratični državi. Omejitev sodniškega mandata v povezavi s ponovno izvolitvijo (reelekcijo) sodnika bi neodvisnost drastično zmanjšala. Ob zamenjavi oblasti bi to lahko pomenilo tudi ...
1. december, 2017
Slovensko sodniško društvo (SSD) zahteva, da se neravnovesje v sistemu plač javnega sektorja nemudoma odpravi in se plačne skupine sodnikov popravijo tako, da se ohrani uveljavljeno ravnovesje med posameznimi plačnimi skupinami. Ker vlada vztraja pri parcialnem urejanju plač v javnem sektorju, s tem prihaja do hudega posega v avtonomijo sodstva, ki je ustavna kategorija. Predsednica SSD dr. Urška Kežmah ...
7. junij, 2013
Slovensko sodniško društvo z zaskrbljenostjo spremlja zadnja dogajanja, ko predstavniki drugih dveh vej oblasti v javnosti kar tekmujejo, kdo bo bolj očrnil sodstvo in sodijo o zadevah, v katerih sodni postopki še niso končani. V skladu z ustavnim načelom delitve oblasti je naloga zakonodajne veje sprejemanje zakonov, naloga sodne veje pa uresničevanje pravice do sodnega varstva v razumnem roku. Le ...

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 44 11

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.