Dobrodošli na spletni strani Slovenskega sodniškega društva. 

  

 

 

 

 

 

Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
6. november, 2018
pixel
Slovensko sodniško društvo in Vrhovno sodišče RS za izboljšanje sodstva

Konec oktobra je potekal sestanek, ki so se ga udeležili vodstvo
Slovenskega sodniškega društva, predsednik Vrhovnega sodišča RS,
predstavnik Sodnega sveta RS ter predsednik Višjega sodišča v
Ljubljani. Razpravljali so o položaju sodstva in sklenili, da je potreben
dodaten angažma v zvezi s krepitvijo neodvisnosti sodnikov in
izboljšanjem položaja sodstva, kamor sodi tudi finančna neodvisnost, v
okviru le-te pa odprava plačnih nesorazmerij med predstavniki
različnih vej oblasti.

Vrhovno sodišče RS in Slovensko sodniško društvo sta se ob tem
odločila, da bosta v razgovorih z zakonodajno in izvršilno vejo oblasti
glede izboljšanja položaja sodnikov in neodvisnosti sodstva nastopala
skupaj in usklajeno, kar podpira tudi Sodni svet. Na sestanku so
sprejeli tudi odločitev o ustanovitvi posebne posvetovalne skupine, ki bo
sestavljena iz članov Slovenskega sodniškega društva in članov,
predlaganih s strani Vrhovnega sodišča RS. Skupina, v kateri bodo
zastopani sodniki vseh stopenj, bo oblikovala izhodišča za razgovore z
drugima vejama oblasti. V tem okviru se pričakuje razgovor s
predsednikom Vlade in ustreznima resornima ministroma ter s
predsednikom Državnega zbora.


 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.