Koristne povezave

Vrhovno sodišče RS http://www.sodisce.si

Ustavno sodišče RS http://www.us-rs.si

Sodni svet RS http://sodni-svet.si

Ministrstvo za pravosodje http://www.gov.si/mp


Mednarodno sodniško združenje IAJ http://www.iaj-uim.org
Evropsko združenje upravnih sodnikov http://www.aeaj.org

 

Evropska unija http://europa.eu

Sodišče Evropske unije http://curia.europa.eu


Svet Evrope http://www.coe.int

Posvetovalni svet evropskih sodnikov http://www.coe.int/CCJE

CEPEJ pri Svetu Evrope http://www.coe.int/CEPEJ

Evropsko sodišče za človekove pravice http://www.echr.coe.int

 

Evropska pravosodna akademija Trier http://www.era.int

EIPA http://www.eipa.int


EJTN http://www.ejtn.net

 

Evropska pravosodna mreža - kazenska: http://www.ejn-crimjust.europa.eu

Evropska pravosodna mreža – civil: http://www.ec.europa.eu/civiljustice

 

Haaške konvencije http://www.hcch.net

 

Pravne fakultete
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani http://www.pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru http://www.pf.uni-mb.si

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici http://www.evro-pf.si 

 

Center za izobraževanje v pravosodju http://www.mp.gov.si/si/centerzaizobrazevanje_CIP


Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
18. april, 2019
V Slovenskem sodniškem društvu (SSD) s podrobnostmi o pritiskih na sodnika Radonjića nismo seznanjeni, zato jih težko komentiramo. Na načelni ravni pa izpostavljamo, da smo sodniki zavezani sojenju zgolj po ustavi in zakonih in da so vsakršni pritiski na sodnika, kako naj vodi postopek in kako naj razsodi, ...

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 44 11

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.