Koristne povezave

Vrhovno sodišče RS http://www.sodisce.si

Ustavno sodišče RS http://www.us-rs.si

Sodni svet RS http://sodni-svet.si

Ministrstvo za pravosodje http://www.gov.si/mp


Mednarodno sodniško združenje IAJ http://www.iaj-uim.org
Evropsko združenje upravnih sodnikov http://www.aeaj.org

 

Evropska unija http://europa.eu

Sodišče Evropske unije http://curia.europa.eu


Svet Evrope http://www.coe.int

Posvetovalni svet evropskih sodnikov http://www.coe.int/CCJE

CEPEJ pri Svetu Evrope http://www.coe.int/CEPEJ

Evropsko sodišče za človekove pravice http://www.echr.coe.int

 

Evropska pravosodna akademija Trier http://www.era.int

EIPA http://www.eipa.int


EJTN http://www.ejtn.net

 

Evropska pravosodna mreža - kazenska: http://www.ejn-crimjust.europa.eu

Evropska pravosodna mreža – civil: http://www.ec.europa.eu/civiljustice

 

Haaške konvencije http://www.hcch.net

 

Pravne fakultete
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani http://www.pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru http://www.pf.uni-mb.si

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici http://www.evro-pf.si 

 

Center za izobraževanje v pravosodju http://www.mp.gov.si/si/centerzaizobrazevanje_CIP


Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
6. november, 2018
Konec oktobra je potekal sestanek, ki so se ga udeležili vodstvo Slovenskega sodniškega društva, predsednik Vrhovnega sodišča RS, predstavnik Sodnega sveta RS ter predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Razpravljali so o položaju sodstva in sklenili, da je potreben dodaten angažma v zvezi s krepitvijo ...

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 44 11

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.