Koristne povezave

Vrhovno sodišče RS http://www.sodisce.si

Ustavno sodišče RS http://www.us-rs.si

Sodni svet RS http://sodni-svet.si

Ministrstvo za pravosodje http://www.gov.si/mp


Mednarodno sodniško združenje IAJ http://www.iaj-uim.org
Evropsko združenje upravnih sodnikov http://www.aeaj.org

 

Evropska unija http://europa.eu

Sodišče Evropske unije http://curia.europa.eu


Svet Evrope http://www.coe.int

Posvetovalni svet evropskih sodnikov http://www.coe.int/CCJE

CEPEJ pri Svetu Evrope http://www.coe.int/CEPEJ

Evropsko sodišče za človekove pravice http://www.echr.coe.int

 

Evropska pravosodna akademija Trier http://www.era.int

EIPA http://www.eipa.int


EJTN http://www.ejtn.net

 

Evropska pravosodna mreža - kazenska: http://www.ejn-crimjust.europa.eu

Evropska pravosodna mreža – civil: http://www.ec.europa.eu/civiljustice

 

Haaške konvencije http://www.hcch.net

 

Pravne fakultete
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani http://www.pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru http://www.pf.uni-mb.si

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici http://www.evro-pf.si 

 

Center za izobraževanje v pravosodju http://www.mp.gov.si/si/centerzaizobrazevanje_CIP


Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
4. oktober, 2019
V Slovenskem sodniškem društvu smo močno ogorčeni nad izdajo Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij (sodnikov) v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja (Uradni ...

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.