40 letnica Slovenskega sodniškega društva

Zbornik: Slovensko sodniško društvo: Naših 40 let

Izdalo in založilo: Slovensko sodniško društvo
Predsednica: Janja Roblek
Uredniški odbor: Janja Roblek, Maja Tratnik, Darinka Dekleva Marguč
Lektorirala: Nataša Purkart
Oprema, računalniški prelom in tisk: Birografika Bori
Prvi natis: 1000 izvodov
Ljubljana, 2011

 

Za ogled zbornika kliknite tukaj »


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slavnostni akademiji ob 40. obletnici delovanja Slovenskega sodniškega društva

 

Dovolite mi, da vam najprej čestitam in izrazim priznanje. Čestitam vam ob tej okrogli obletnici, posebej še za pomemben prispevek, ki ga dajete k vsestranskemu razvoju Slovenije. Ta čas, ob dvajsetletnici naše mlade države se mi zdi ta poudarek še posebno umesten in tudi potreben. Pomen prava in zlasti sodstva v prizadevanjih za reševanje vseh problemov, ki jih prinaša družbeni razvoj nikoli ni bil večji kot je danes...

icon link

Nagovor predsednice društva gsp. Janje Roblek na slavnostni akademiji ob 40. letnici delovanja Slovenskega sodniškega društva

 

Slovensko sodniško društvo praznuje zavidljiv jubilej – 40 - letnico. Ustanovljeno je bilo 24.4.1971 na Otočcu pri Novem mestu, kot prostovoljna, nepolitična, nepridobitna in profesionalna organizacija slovenskih sodnic in sodnikov. Čeprav časi društvenemu delovanju niso bili naklonjeni, je iniciativni odbor v luči novih ustavnih amandmajev in ob podpori takratnega predsednika Izvršnega sveta Staneta Kavčiča v letu 1971 vendarle uspel prepričati pristojne...

icon link
Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
16. junij, 2019
Slovensko sodniško društvo je močno pretresla vest o brutalnem fizičnem napadu na našo kolegico sodnico Danielo Ružič, ki je v napadu utrpela hude poškodbe. Dejanje najostreje obsojamo. Fizično nasilje nad sodnico predstavlja hud napad na pravno državo in neodvisnost sodstva. Ne smemo dovoliti, da bi ...

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 44 11

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.